Gwybodaeth am Lesley

Fe’m magwyd yn y Gogledd-ddwyrain, ac rydw i wedi byw a gweithio yn Wrecsam gydol fy oes fel oedolyn.

Cyn cael fy ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, bues i’n gweithio am 20 mlynedd yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Hefyd, bues i’n gweithio fel Cynorthwyydd Etholaeth i AS Wrecsam, Ian Lucas.

Cefais fy ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2007, a bues i’n aelod o’r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant, y Pwyllgor Cynaliadwyedd, y Pwyllgor Archwilio a Phwyllgor Deddfwriaeth Rhif 5.

Ym mis Rhagfyr 2009, fe’m penodwyd yn Ddirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau. Ar ôl cael fy ailethol ym mis Mai 2011, fe’m penodwyd yn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Ym mis Mawrth 2013, fe’m penodwyd yn Weinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, ac ym mis Medi 2014, fe’m penodwyd yn Weinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Ar ôl cael fy ailethol ym mis Mai 2016, fe’m penodwyd yn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Ym mis Tachwedd 2017, fe’m penodwyd yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

Mae fy niddordebau gwleidyddol yn cynnwys iechyd, datblygu economaidd, tai a materion plant.

Y tu allan i wleidyddiaeth, mae fy niddordebau’n cynnwys cerddoriaeth, cerdded a chefnogi Clwb Pêl-droed Wrecsam. Rydw i wedi gwasanaethu fel cyfarwyddwr etholedig Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam. Hefyd, rydw i wedi gwasanaethu fel llywodraethwr ysgol, ac mae gen i ddwy ferch.

Fel Aelod Cynulliad Wrecsam, mae’n hollbwysig i mi sicrhau bod yr etholaeth yn derbyn y cyllid a’r cymorth sydd eu hangen i fwynhau’r manteision economaidd a chymdeithasol y mae’n eu haeddu.

Nod y wefan hon yw cyflwyno’r holl wybodaeth ddiweddaraf, ond cofiwch gysylltu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill.

Lesley Griffiths, Aelod Cynulliad dros Wrecsam