Cysylltu â mi

Gallwch gysylltu â mi trwy ffonio 01978 355743, anfon llythyr i’m swyddfa, anfon neges e-bost yn uniongyrchol ataf yn [email protected], neu drwy gwblhau’r ffurflen isod.

Swyddfa’r Etholaeth

Vernon House
41 Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 2NS

Ffôn: 01978 355743

Cynulliad Cymru

Lesley Griffiths AC
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Nodwch nad yw staff fy etholaeth wedi’u hawdurdodi i ymdrin ag unrhyw faterion yn ymwneud â’m gwaith fel Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig oherwydd protocol llym. Os hoffech chi gysylltu â mi yn rhinwedd fy swydd fel gweinidog, e-bostiwch [email protected]