A oes angen help arnoch chi ar faterion lleol? Cysylltwch heddiw.

Lesley Griffiths MS
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd vists John and Anna Booth at Rhual Dairy Farm near Mold
Amdanaf i

WRECSAM

Dysgwch fwy am fy ngwaith ar draws Wrecsam, ymgyrchoedd a sut y gallaf eich helpu gyda materion a phryderon lleol.
DARLLEN MWY
33858176_2379481718732352_7032250374371147776_n
Newyddion Diweddaraf

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Dilynwch y newyddion diweddaraf, straeon yn y cyfryngau a newyddion o Senedd Cymru.
DARLLEN MWY
Salvation Army 1
Cymorthfeydd Cyngor

CYMORTH A CHYNGOR

Rwy'n cynnal cymorthfeydd wyneb yn wyneb ac ar-lein. Byddaf yno ym mhob sesiwn i weld trigolion a helpu gyda materion lleol.
TREFNU APWYNTIAD

Newyddion Diweddaraf

Dilynwch y newyddion diweddaraf, ymgyrchoedd a’m gwaith fel eich Aelod o’r Senedd yn Wrecsam.

SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subsribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.

Cyfryngau Cymdeithasol

‘Hoffwch’ a ‘Dilynwch’ fy nghyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrchoedd, y newyddion a'r buddsoddiadau diweddaraf yn Wrecsam.

Load More

CYSYLLTU

Fel eich Aelod o’r Senedd (AS), gallaf helpu etholwyr ar amrywiaeth o faterion, fel addysg, yr amgylchedd, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, trafnidiaeth, a thai.

Defnyddiwch y ffurflen gyswllt i gysylltu â mi. Cofiwch roi cymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad a manylion llawn y mater dan sylw.

Rydw i hefyd yn cynnal cymorthfeydd wyneb yn wyneb ac ar-lein gan ddefnyddio Zoom/Microsoft Teams. Ym mhob sesiwn, byddaf ar gael i helpu gyda materion lleol. Cliciwch yma i drefnu apwyntiad.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subsribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Contact Details
Privacy Policy
Accept
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Accept