Gwybodaeth am Wrecsam

Etholaeth Wrecsam

Mae Etholaeth y Cynulliad Wrecsam yn cynnwys yr un ardaloedd ag Etholaeth Wrecsam yn Senedd y DU. Mae’n cynnwys y Wardiau Cymunedol canlynol: –

Acton, Parc Borras, Brynyffynnon, Cartrefle, Erddig, Garden Village, Gresffordd, Grosvenor, Dwyrain a De Gwersyllt, Gogledd Gwersyllt, Gorllewin Gwersyllt, Hermitage, Holt, Little Acton, Llai, Maesydre, Merffordd a Hoseley, Offa, Queensway, Rhosnesni, Yr Orsedd, Smithfield, Stansty, Whitegate a Wynnstay.

Tref Wrecsam

Wrecsam yw’r dref fwyaf yn y Gogledd. Yr unig ardaloedd trefol yng Nghymru sy’n fwy na Wrecsam yw Caerdydd, Abertawe a Chasnewydd. Yng Nghyfrifiad 2011, 61,603 oedd poblogaeth Wrecsam.

Tref ddiwydiannol a arferai ddibynnu ar y diwydiannau glo a dur yw Wrecsam, ond mae economi’r ardal wedi arallgyfeirio’n llwyddiannus, gan ddenu mewnfuddsoddiad dros y degawdau diwethaf. Mae Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yn un o’r mwyaf yn Ewrop, ac mae’n cynnwys cwmnïau mawr fel Avox, Kellogg’s, JCB, Ball Packaging, Cytec Solvay a Wockhardt.

Mae Wrecsam o fewn cyrraedd ucheldir godidog Cymru. Lleolir y dref ar y ffin â Lloegr ger Dyffryn Dyfrdwy isaf, ac mae’n croesawu amrywiaeth o bobl i’w chymuned, gan ymfalchïo hefyd yn ei threftadaeth fel tref lofaol yng Nghymru. Mae nodweddion cymunedau glofaol agos yn amlwg mewn pentrefi fel Llai, Gresffordd a Gwersyllt.

Mae canol tref Wrecsam wedi’i ailddatblygu’n helaeth dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae canolfan siopa Dôl yr Eryrod yn enghraifft dda o hyn. Yn ogystal â bod yn gartref i Glwb Pêl-droed Wrecsam, cynhelir digwyddiadau diwylliannol a chwaraeon yn rheolaidd yng nghanol y dref a’r cyffiniau.

Mae Prifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria yn arwain sector addysg o’r radd flaenaf, ac mae Ysbyty Maelor yn cydweithio’n agos â nhw i wella’r ddarpariaeth gofal iechyd yn lleol.

Mae Wrecsam yn dref uchelgeisiol sy’n llawn nodweddion diddorol. Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i weld drostynt eu hunain sut mae’r dref wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf.