Gwybodaeth am Lesley

Fe’m magwyd yn y Gogledd-ddwyrain, ac rydw i wedi byw a gweithio yn Wrecsam gydol fy oes fel oedolyn.

Read More

Gwybodaeth am Wrecsam

Fe’m magwyd yn y Gogledd-ddwyrain, ac rydw i wedi byw a gweithio yn Wrecsam gydol fy oes fel oedolyn.

Read More

Cysylltu â mi

Gallwch gysylltu â mi trwy ffonio 01978 355743, anfon llythyr i’m swyddfa, anfon neges e-bost yn uniongyrchol ataf yn [email protected], neu drwy gwblhau’r ffurflen isod.

Read More
MGL Twitter error: Error: 89 Invalid or expired token.

Y Wybodaeth Ddiweddaraf