CYSYLLTU

Hoffech chi gael cymorth a chyngor gen i? Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu.

Fel eich AS lleol, gallaf helpu trigolion gydag amrywiaeth o faterion, fel addysg, materion amgylcheddol, ymddygiad gwrthgymdeithasol, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, trafnidiaeth, a thai.

Gall eich Cynghorwyr ac Aelodau Seneddol, ar y llaw arall, helpu etholwyr ar amryw faterion eraill, fel y dreth gyngor, casglu biniau, materion tai, gwasanaethau cymdeithasol, ysgolion a ffyrdd a thaliadau, treth ac yswiriant gwladol, budd-daliadau, pensiynau a mewnfudo.

Defnyddiwch y ffurflen gyswllt yma i gysylltu â mi neu i drefnu apwyntiad ar gyfer fy nghymorthfeydd. Cofiwch roi cymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a manylion y mater hoffech chi ei drafod.

Fel arall, gallwch ysgrifennu ataf yn: Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN a Vernon House, 41 Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 2NS.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

FOLLOW ON SOCIAL MEDIA

SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subsribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subsribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Contact Details
Privacy Policy
Accept
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Accept