CYMORTHFEYDD

Rwy’n cynnal cymorthfeydd wyneb yn wyneb ac ar-lein gan ddefnyddio Zoom/Microsoft Teams. Ym mhob sesiwn, byddaf ar gael i helpu gyda materion lleol.

Rwy’n cynnal cymorthfeydd wyneb yn wyneb rheolaidd fel eich Aelod o’r Senedd (AS). Mae gen i gymorthfeydd cyngor ar-lein hefyd drwy Zoom/Microsoft Teams (drwy apwyntiad yn unig). Cysylltwch â mi drwy e-bost os na allwch gyrraedd fy nghymorthfeydd.

Yn y cymorthfeydd, byddaf ar gael i gynnig cymorth gydag amrywiaeth o faterion, fel addysg, materion amgylcheddol, ymddygiad gwrthgymdeithasol, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, trafnidiaeth, a thai.

Gall eich Cynghorwyr ac Aelodau Seneddol helpu gydag amryw faterion eraill, fel y dreth gyngor, casglu biniau, materion tai, gwasanaethau cymdeithasol, ysgolion a ffyrdd a thaliadau, treth ac yswiriant gwladol, budd-daliadau, pensiynau a mewnfudo.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

FOLLOW ON SOCIAL MEDIA

SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subsribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Wrexham.
Subsribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Contact Details
Privacy Policy
Accept
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Accept