Cymorthfeydd

Mae croeso i unrhyw un o etholaeth Wrecsam fynychu cymorthfeydd, ond mae’n syniad da trefnu apwyntiad ymlaen llaw. Ffoniwch swyddfa etholaeth Wrecsam ar 01978 355743 i wneud apwyntiad.

Cyfeiriad swyddfa’r etholaeth yw: Vernon House, 41 Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 2NS.